Wynarodzenie

Wynagrodzenie

Honorarium z tytułu świadczonej usługi prawnej określam indywidualnie podczas spotkania z klientem i uzależniam je od stopnia skomplikowania sprawy, niezbędnego nakładu czasu pracy oraz obowiązujących w tej mierze przepisów, jak również od innych okoliczności takich jak np. miejsce świadczenia usługi (wynagrodzenie kwotowe).

W sprawach odszkodowawczych istnieje możliwość uzależnienia wysokości wynagrodzenia za prowadzenie sprawy od kwoty uzyskanego odszkodowania (success fee).

Ponadto możliwe jest ustalenie wynagrodzenia w systemie godzinowym. Honorarium stanowi iloczyn niezbędnego nakładu czasu pracy oraz ustalonej indywidualnie z klientem stawki godzinowej.

Podejmując współpracę w formie stałej obsługi prawnej ustalam wraz z klientem wynagrodzenie zryczałtowane, płatne w przyjętym, z reguły miesięcznym okresie rozliczeniowym.