Specjalizacja

Zajmuję się m. in. prawem ubezpieczeniowym, zagadnieniami z dziedziny nieruchomości, spadkami, podziałem majątku. Świadczę usługi prawne zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla podmiotów gospodarczych.

Klienci indywidualni:

Prawo cywilne
Prawo ubezpieczeniowe
Prawo spadkowe
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Prawo administracyjne

Podmioty gospodarcze, przedsiebiorcy:

Moja oferta dla przedsiębiorców obejmuje zarówno świadczenie pomocy prawnej ad casum, na zasadzie jednorazowego zlecenia, jak i tzw. stałą obsługę prawną. Posiadam doświadczenie w obsłudze procesowej dużych podmiotów gospodarczych, takich jak zakłady ubezpieczeń. Zapewniam kompleksową obsługę przedsięborstw handlowych i produkcyjnych w zakresie bieżącego doradztwa, windykacji należności, reprezentacji w sporach sądowych oraz przed organami administracji publicznej.

 

Prawo gospodarcze
Prawo umów
Prawo upadłościowe
Prawo pracy
Prawo medyczne
Prawo administracyjne