Twój sukces

to nasz sukces

Dyspozycyjni i skuteczni

Dla każdego biznesu

Zapewniamy obsługę prawną wszystkim firmom – niezależnie od ich rozmiarów i pola działalności.

Utrzymujemy dyspozycyjność i na bieżąco informujemy o przebiegu postępowań, aby dopasować się do potrzeb osób prowadzących biznes.

Skutecznie reprezentujemy przed sądami i organami administracji na wszystkich etapach postępowań i przed wszystkimi instancjami.

Jesteśmy partnerami prawnymi takich firm jak: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta, WIENER Towarzystwo Ubezpieczeń.

Efektywni i z indywidualnym podejściem

Zrozumiałe prowadzenie sprawy

Prowadzimy sprawy rodzinne i zawodowe, dbając o elastyczne dostosowanie usług do Państwa indywidualnych potrzeb.

Reprezentujemy przed sądami i organami administracji na wszystkich etapach postępowań i przed wszystkimi instancjami.

Szczególnie dbamy o zrozumiałe prowadzenie doradztwa, by zawiłości systemu prawnego nie stanowiły przeszkody w dochodzeniu Państwa praw.

Szybcy w działaniu i zaangażowani

Rozwiązujemy trudne sytuacje

Prowadzimy sprawy obcokrajowców, szybko i sprawnie odpowiadając na Państwa potrzeby. Zapewnimy błyskawiczną reakcję na trudne sytuacje, z jakimi przychodzi się mierzyć będąc obcokrajowcem.

Zaangażowaniem naszych prawników gwarantujemy kompleksową pomoc w urzędowych oraz sądowych postępowaniach związanych z obecnością na terenie Polski.

Jesteśmy partnerami prawnymi Underground Immigration Office.

Szeroki zakres obsługi

Jednostki Samorządu Terytorialnego

Jesteśmy w stanie zapewnić pełną obsługę prawną w realizacji wszystkich zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego oraz zadań zleconych.

Mamy bogate doświadczenie w zakresie obsługi tego rodzaju podmiotów. Znamy i rozumiemy specyfikę ich działalności, dzięki temu potrafimy z pełnym zrozumieniem współpracować z urzędnikami różnych szczebli, co przyspiesza bieg spraw.

Jesteśmy partnerami prawnymi m.in Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, Gminy Sulejów, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejowie, Biura Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie.

Nasze usługi

 • Przedsiębiorcy
  • Zakładanie działalności gospodarczej

   Decyzja o podjęciu działalności gospodarczej wymaga odwagi i wybrania najkorzystniejszych warunków jej rozpoczęcia.

   Służymy Państwu kompleksową poradą.

   Doradzamy zarówno w zakresie dopasowania formy działalności gospodarczej do profilu planowanej przez Państwa działalności, jak i ewentualną jej rejestrację oraz obsługę.

  • Spółki
   • założenie spółki,
   • przygotowanie dokumentów,
   • rejestracja spółki,
   • stała obsługa prawna.
  • Podatki
   • reprezentacja przed organami skarbowymi,
   • pisma w toku postępowań skarbowych.
  • Sporządzanie umów

   Prawidłowo skonstruowana umowa zapewnia pełną ochronę Państwa interesów.
   Ponadto gwarantuje pewność Państwa obrotu i maksymalnie ułatwia ewentualne dochodzenia należności od dłużników.

   Sporządzamy i doradzamy we wszystkich rodzajach umów.

   W zakresie naszej działalności należy sporządzanie, weryfikacja oraz doradztwo dotyczące wszystkich typów umów cywilnoprawnych.

  • Windykacja należności

   Nieterminowi płatnicy, nierzetelni klienci często zagrażają Państwa płynności finansowanej i są zmorą każdego przedsiębiorcy.

   Szybko i sprawnie egzekwujemy zobowiązania.

   Dzięki powierzeniu nam windykacji Państwa należności, zapewniają sobie Państwo szybkie i sprawne egzekwowanie zobowiązań.

  • Sprawy pracownicze

   Odpowiednie skonstruowanie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych, nierzadko przesądza o skutecznej obronie renomy i wizerunku przedsiębiorstwa oraz ewentualnej wygranej sprawie pracowniczej przed sądem.
   To na jej podstawie świadczą pracę Państwa podwładni, ustalane są postanowienia dotyczące zakazu konkurencji, zachowania poufności itp.

   Harmonijnie zarządzamy zasobami ludzkimi.

   Korzystając z naszej wiedzy i doświadczenia zapewniają sobie Państwo harmonijne zarządzanie zasobami ludzkimi.

  • Zamówienia publiczne

   Jesteśmy w stanie profesjonalnie i kompetentnie bronić Państwa interesów na gruncie prawa zamówień publicznych.
   Wszystko dzięki doświadczeniu pozyskanemu w trakcie obsługi jednostek samorządu terytorialnego, oraz innych jednostek administracji państwowej.

   Służymy obsługą zamówień publicznych “od A do Z”.

   Obsługujemy zamówienia publiczne począwszy od przygotowania oferty, dokumentacji przetargowej, skończywszy na odwołaniach do KIO.

  • Własność intelektualna

   Każde przełomowe odkrycie lub oryginalny wytwór wyobraźni wymaga ochrony prawnej przed ewentualnymi naruszeniami.

   Skutecznie chronimy Państwa praw.

   Pomożemy Państwu skonstruować umowę gwarantującą najskuteczniejszą ochronę Państwa praw oraz podejmiemy się dochodzenia odszkodowań za ich naruszenie przed sądem.

  • Egzekucja

   Postępowanie przed komornikiem

 • Osoby prywatne
  • Sprawy spadkowe

   Śmierć osoby bliskiej to trudne doświadczenie. Okres żałoby to czas, w którym ciężko zajmować się formalnościami.

   Powierzając nam swoje sprawy urzędowe zyskacie Państwo zaufanego partnera, który pomoże bezpiecznie przejść ten trudny czas.

   W Państwa imieniu poprowadzimy sprawy z zakresu:
   • nabycia spadku,
   • testamentu,
   • zachowku,
   • odrzucenia spadku.
  • Sprawy pracownicze

   Praca rodzi wesele a doskonali cnotę. Praca zajmuje średnio 1/3 doby i może być zarówno źródłem ogromnej satysfakcji, jak i przysparzać licznych trosk.

   Gdy ktoś niesłusznie odbiera Państwu prawo do pracy lub do wynagrodzenia za pracę to zwróćcie się do nas.
   Nasze doświadczenie i zaangażowanie pozwoli wyrównać Państwa szanse w walce z nieuczciwym pracodawcą.

   W Państwa imieniu poprowadzimy sprawy z zakresu:
   • odwołanie od wypowiedzenia,
   • zaległe wynagrodzenie,
   • należne odszkodowanie,
   • niesłuszne zwolnienie.
  • Odszkodowania

   Wszyscy dbamy o bezpieczeństwo swoje i najbliższych.
   Niestety, nie zawsze udaje się uniknąć nieszczęśliwych wypadków: zalane mieszkanie, stłuczka z winny innego kierowcy, błąd w sztuce medycznej – to zdarzenia, które przynoszą wiele zmartwień.

   Nawiązując z nami współpracę mogą liczyć Państwo na doświadczony zespół, który służy pomocą w uzyskaniu odszkodowania od ubezpieczyciela lub winnego zdarzenia przy jednoczesnym odciążeniu Państwa w kontaktach ze sprawcami zdarzenia.

  • Sprawy administracyjne

   Załatwienie sprawy w urzędzie i formalności to rzeczy nierozłącznie ze sobą związane.

   Jeżeli czas nie pozwala na to lub gdy po prostu nie lubicie Państwo urzędników i procedur– zwróćcie się do nas.

   W Państwa imieniu poprowadzimy wszelkie sprawy urzędowe administracyjne.

   Jeżeli decyzja urzędnika jest dla Państwa niesprawiedliwa to wniesiemy odwołanie lub złożymy skargę do sądu.

  • Dochodzenie praw majątkowych

   Każdy, kto zmuszony był dochodzić praw majątkowych w sądzie wie, że przysłowie „od przybytku głowa nie boli” często jest nieadekwatne. Szczególnie jeżeli dotyczy konfliktu wewnątrz rodziny lub osób bliskich

   W Państwa imieniu poprowadzimy sprawy z zakresu:
   • zniesienia współwłasności,
   • zasiedzenie,
   • podziału majątku.

   Gwarantujemy podjęcie wszelkich możliwych działań nakierowanych na uzyskanie korzystnych dla Państwa rozstrzygnięcie przy jednoczesnym oszczędzeniu niepotrzebnych kosztów.

  • Naruszenie dóbr osobistych

   Sprawy dotyczące naruszenie dóbr osobistych należą do wyjątkowo emocjonujących, gdyż dotykają podstawowych wartości.

   Z doświadczeniem i zaangażowaniem skutecznie obronimy Państwa:
   • zdrowie,
   • wolność,
   • cześć,
   • wizerunek.
  • Postępowanie egzekucyjne

   Postępowanie egzekucyjne rodzi wiele napięć oraz niekomfortowych sytuacji. Niezależnie od tego, czy próbują Państwo wyegzekwować swój dług, czy bronią się Państwo przed działaniami komornika.

   W każdej sytuacji nasza wiedza oraz doświadczenie pozwoli skutecznie chronić Państwa interesy

  • Zobowiązania od firm windykacyjnych

   Skupowanie – nierzadko przedawnionych – zobowiązań, oraz natarczywe próby ich egzekwowania przez firmy windykacyjne, rodzą wiele niepotrzebnych sytuacji stresowych.

   Dzięki współpracy z nami zapewnią sobie Państwo skuteczną obronę przed podobnymi praktykami.

 • Obcokrajowcy
  • Kompleksowa pomoc prawna

   Szukanie pracy, nowego życia, innych możliwości w obcym państwie, wśród ludzi mówiących innym językiem oraz w gąszczu nieznanych przepisów i procedur, wydaje się nierzadko zadaniem ponad siły.
   Dzięki naszej pomocy, nie będą musieli Państwo samotnie zmagać się z trudnościami adaptacji w Polsce.

   Oferujemy rzetelną i fachową pomoc w następujących sprawach:
   • legalizacja pobytu (zezwolenie na pobyt),
   • zatrudnienie (zezwolenie na pracę),
   • wnioski o nadanie obywatelstwa,
   • reprezentacja w sprawach o umieszczeniu w ośrodku dla cudzoziemców,
   • reprezentacja w sprawach o areszt dla cudzoziemców,
   • reprezentacja przed Strażą Graniczną, Wydziałem Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców,
   • odwołania od decyzji administracyjnych,
   • skargi do sądu administracyjnego.
 • Jednostki samorządu terytorialnego
  • Kompleksowa pomoc prawna
   W zależności od potrzeb oferujemy m.in.:
   • bieżącą obsługę prawną w siedzibie jednostki,
   • obsługę prawną projektów, w tym w zakresie dofinansowania ze środków europejskich, Skarbu Państwa etc.,
   • sporządzanie opinii prawnych „ad casum” w zakresie wyzwań związanych z realizacją zadań jednostki,
   • prowadzenie sporów sądowych,
   • reprezentację jednostki w postępowaniach nadzorczych i kontrolnych przed RIO oraz Wojewodą,
   • doradztwo i reprezentację w zakresie spraw pracowniczych, w tym z Karty Nauczyciela.

Decyzja o podjęciu działalności gospodarczej wymaga odwagi i wybrania najkorzystniejszych warunków jej rozpoczęcia.

Służymy Państwu kompleksową poradą.

Doradzamy zarówno w zakresie dopasowania formy działalności gospodarczej do profilu planowanej przez Państwa działalności, jak i ewentualną jej rejestrację oraz obsługę.

 • założenie spółki,
 • przygotowanie dokumentów,
 • rejestracja spółki,
 • stała obsługa prawna.
 • reprezentacja przed organami skarbowymi,
 • pisma w toku postępowań skarbowych.

Prawidłowo skonstruowana umowa zapewnia pełną ochronę Państwa interesów.
Ponadto gwarantuje pewność Państwa obrotu i maksymalnie ułatwia ewentualne dochodzenia należności od dłużników.

Sporządzamy i doradzamy we wszystkich rodzajach umów.

W zakresie naszej działalności należy sporządzanie, weryfikacja oraz doradztwo dotyczące wszystkich typów umów cywilnoprawnych.

Nieterminowi płatnicy, nierzetelni klienci często zagrażają Państwa płynności finansowanej i są zmorą każdego przedsiębiorcy.

Szybko i sprawnie egzekwujemy zobowiązania.

Dzięki powierzeniu nam windykacji Państwa należności, zapewniają sobie Państwo szybkie i sprawne egzekwowanie zobowiązań.

Odpowiednie skonstruowanie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych, nierzadko przesądza o skutecznej obronie renomy i wizerunku przedsiębiorstwa oraz ewentualnej wygranej sprawie pracowniczej przed sądem.
To na jej podstawie świadczą pracę Państwa podwładni, ustalane są postanowienia dotyczące zakazu konkurencji, zachowania poufności itp.

Harmonijnie zarządzamy zasobami ludzkimi.

Korzystając z naszej wiedzy i doświadczenia zapewniają sobie Państwo harmonijne zarządzanie zasobami ludzkimi.

Jesteśmy w stanie profesjonalnie i kompetentnie bronić Państwa interesów na gruncie prawa zamówień publicznych.
Wszystko dzięki doświadczeniu pozyskanemu w trakcie obsługi jednostek samorządu terytorialnego, oraz innych jednostek administracji państwowej.

Służymy obsługą zamówień publicznych “od A do Z”.

Obsługujemy zamówienia publiczne począwszy od przygotowania oferty, dokumentacji przetargowej, skończywszy na odwołaniach do KIO.

Każde przełomowe odkrycie lub oryginalny wytwór wyobraźni wymaga ochrony prawnej przed ewentualnymi naruszeniami.

Skutecznie chronimy Państwa praw.

Pomożemy Państwu skonstruować umowę gwarantującą najskuteczniejszą ochronę Państwa praw oraz podejmiemy się dochodzenia odszkodowań za ich naruszenie przed sądem.

Postępowanie przed komornikiem

Śmierć osoby bliskiej to trudne doświadczenie. Okres żałoby to czas, w którym ciężko zajmować się formalnościami.

Powierzając nam swoje sprawy urzędowe zyskacie Państwo zaufanego partnera, który pomoże bezpiecznie przejść ten trudny czas.

W Państwa imieniu poprowadzimy sprawy z zakresu:
 • nabycia spadku,
 • testamentu,
 • zachowku,
 • odrzucenia spadku.

Praca rodzi wesele a doskonali cnotę. Praca zajmuje średnio 1/3 doby i może być zarówno źródłem ogromnej satysfakcji, jak i przysparzać licznych trosk.

Gdy ktoś niesłusznie odbiera Państwu prawo do pracy lub do wynagrodzenia za pracę to zwróćcie się do nas.
Nasze doświadczenie i zaangażowanie pozwoli wyrównać Państwa szanse w walce z nieuczciwym pracodawcą.

W Państwa imieniu poprowadzimy sprawy z zakresu:
 • odwołanie od wypowiedzenia,
 • zaległe wynagrodzenie,
 • należne odszkodowanie,
 • niesłuszne zwolnienie.

Wszyscy dbamy o bezpieczeństwo swoje i najbliższych.
Niestety, nie zawsze udaje się uniknąć nieszczęśliwych wypadków: zalane mieszkanie, stłuczka z winny innego kierowcy, błąd w sztuce medycznej – to zdarzenia, które przynoszą wiele zmartwień.

Nawiązując z nami współpracę mogą liczyć Państwo na doświadczony zespół, który służy pomocą w uzyskaniu odszkodowania od ubezpieczyciela lub winnego zdarzenia przy jednoczesnym odciążeniu Państwa w kontaktach ze sprawcami zdarzenia.

Załatwienie sprawy w urzędzie i formalności to rzeczy nierozłącznie ze sobą związane.

Jeżeli czas nie pozwala na to lub gdy po prostu nie lubicie Państwo urzędników i procedur– zwróćcie się do nas.

W Państwa imieniu poprowadzimy wszelkie sprawy urzędowe administracyjne.

Jeżeli decyzja urzędnika jest dla Państwa niesprawiedliwa to wniesiemy odwołanie lub złożymy skargę do sądu.

Każdy, kto zmuszony był dochodzić praw majątkowych w sądzie wie, że przysłowie „od przybytku głowa nie boli” często jest nieadekwatne. Szczególnie jeżeli dotyczy konfliktu wewnątrz rodziny lub osób bliskich

W Państwa imieniu poprowadzimy sprawy z zakresu:
 • zniesienia współwłasności,
 • zasiedzenie,
 • podziału majątku.

Gwarantujemy podjęcie wszelkich możliwych działań nakierowanych na uzyskanie korzystnych dla Państwa rozstrzygnięcie przy jednoczesnym oszczędzeniu niepotrzebnych kosztów.

Sprawy dotyczące naruszenie dóbr osobistych należą do wyjątkowo emocjonujących, gdyż dotykają podstawowych wartości.

Z doświadczeniem i zaangażowaniem skutecznie obronimy Państwa:
 • zdrowie,
 • wolność,
 • cześć,
 • wizerunek.

Postępowanie egzekucyjne rodzi wiele napięć oraz niekomfortowych sytuacji. Niezależnie od tego, czy próbują Państwo wyegzekwować swój dług, czy bronią się Państwo przed działaniami komornika.

W każdej sytuacji nasza wiedza oraz doświadczenie pozwoli skutecznie chronić Państwa interesy

Skupowanie – nierzadko przedawnionych – zobowiązań, oraz natarczywe próby ich egzekwowania przez firmy windykacyjne, rodzą wiele niepotrzebnych sytuacji stresowych.

Dzięki współpracy z nami zapewnią sobie Państwo skuteczną obronę przed podobnymi praktykami.

Szukanie pracy, nowego życia, innych możliwości w obcym państwie, wśród ludzi mówiących innym językiem oraz w gąszczu nieznanych przepisów i procedur, wydaje się nierzadko zadaniem ponad siły.
Dzięki naszej pomocy, nie będą musieli Państwo samotnie zmagać się z trudnościami adaptacji w Polsce.

Oferujemy rzetelną i fachową pomoc w następujących sprawach:
 • legalizacja pobytu (zezwolenie na pobyt),
 • zatrudnienie (zezwolenie na pracę),
 • wnioski o nadanie obywatelstwa,
 • reprezentacja w sprawach o umieszczeniu w ośrodku dla cudzoziemców,
 • reprezentacja w sprawach o areszt dla cudzoziemców,
 • reprezentacja przed Strażą Graniczną, Wydziałem Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców,
 • odwołania od decyzji administracyjnych,
 • skargi do sądu administracyjnego.
W zależności od potrzeb oferujemy m.in.:
 • bieżącą obsługę prawną w siedzibie jednostki,
 • obsługę prawną projektów, w tym w zakresie dofinansowania ze środków europejskich, Skarbu Państwa etc.,
 • sporządzanie opinii prawnych „ad casum” w zakresie wyzwań związanych z realizacją zadań jednostki,
 • prowadzenie sporów sądowych,
 • reprezentację jednostki w postępowaniach nadzorczych i kontrolnych przed RIO oraz Wojewodą,
 • doradztwo i reprezentację w zakresie spraw pracowniczych, w tym z Karty Nauczyciela.

Co mówią nasi klienci

Pana Mecenasa cechuje wyjątkowa rzetelność. Firma godna 5 gwiazdek. Polecam.

Dorota Jankowska
źródło: opinie w Google

Profesjonalne i proklienckie podejście, jakże wciąż rzadkie wśród adwokatów.

Michał Nalewajko
źródło: opinie w Google

Kancelaria, która nie zdziera pieniędzy, a jednocześnie w pełni opiekuje się swoim klientem!! Gorąco polecam pana Radosława!

Rut Błaszczyńska
Rut Błaszczyńska
źródło: opinie w Google

Rzetelna i uczciwa kancelaria. Nie wyobrażam sobie lepszej.

Natanael
źródło: opinie w Google

Rzetelny i profesjonalny prawnik. Godny polecenia.

Gabriela Burzyńska Burzyńska
źródło: opinie w Google

Rzeczowo i uczciwie. Polecam kancelarię.

Anna Gorzelak
źródło: opinie w Google

Informacje kontaktowe

422-089-493
Kancelaria Adwokacka Pastuszko i Drab
spółka partnerska z siedzibą w Łodzi
ul. Stefana Jaracza 84,90-243 Łódź
T: 422-089-493 https://www.adwokatpastuszko.pl https://www.adwokatpastuszko.pl/wp-content/themes/tsm-theme/dist/images/logo-czarne.png ProfessionalService
Kliknij żeby zobaczyć wskazówki dojazdu

Godziny otwarcia

pon:1000 - 1800wt:1000 - 1800śr:1000 - 1800
czw:1000 - 1800pt:900 - 1500

Umów się na wizytę